מתוך מאמר הראי"ה קוק על "למלחמת הדעות והאמונות" בספר "אורות". שיעורים נפרדים:
שיעור א', תמוז תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (וידאו).
שיעור ב' - איך מתווכחים עם דעות שונות?, ח' באלול תשע"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).
שיעור ג', כ"ט בסיון תש"פ, מכון אורה, 50 דקות (וידאו).