הרב אורי שרקי

מסעי - רבי יעקב-יוסף מפולנאה על שמות המסעות, על פי החסידות


תמוז תשע"ד


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)