"עכשיו תורה נתתי לכם לעתיד חיים אני נותן לכם"

ח' באלול תשס"ו

שאלה:

באחד השיעורים שמעתי מהרב מאמר חז"ל "עכשיו תורה נתתי לכם לעתיד חיים אני נותן לכם". מאמר זה ראינו גם במוסר הקדש לרב קוק זצ"ל אך מקור בחז"ל לא מצאתי.


תשובה:

נראה שזה עיבוד של מספר מאמרים בתחילת קוהלת רבה.