תפילת ספרדי בבית כנסת אשכנזי

י' באלול תשס"ו

שאלה:

אני בחור ממוצא ספרדי ועברתי לשכונה שיש בה בית כנסת אשכנזי. כיצד עלי לנהוג בתפילות? האם אוכל להמשיך להתפלל בנוסך אבותי בתפילה או שמה זה יהיה נחשב תפילת יחיד? והאם עלי לקבל את מנהגי המקום?


תשובה:

אין שום בעיה להתפלל עמהם. השתמש בסידור שבנוסח אבותיך, ורק בדברים שבפרהסיה נהג כמותם.