מדוע יש יהודים שלא מאמינים בסיפורי התורה שקרו ממש?

י"ז באב תשע"דשאלה:

מדוע יש יהודים המכונים חילונים שלא מאמינים בסיפורי התורה שקרו ממש? מדוע אינם מקבלים את המסורת כמקור?


תשובה:

בגלל ביקורת המקרא ובלבול דעתם.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)