הרב אורי שרקי

חודש אלול


אלול תשע"ד


הקלטת וידאו