ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אלול תשע"ד. שלושה שיעורים (30, 27, 25 דקות). לצפות בשיעורים.