הרב אורי שרקי

מכירת קרקעות לקראת שנת שמיטה לבן נח


אלול תשע"ד


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)