הרב אורי שרקי

מכירת קרקעות לקראת שנת שמיטה לבן נח


אלול תשע"ד


הקלטת וידאו