הרב אורי שרקי

משמעות תקיעת השופר בראש השנה


אלול תשע"ד


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)