הרב אורי שרקי

דברים ברב-שיח "העם היהודי ומדינת ישראל לאן?" באוניברסיטת בר-אילן


כ"ט באדר ב' תשע"ד


הקלטת וידאוחלק א'חלק ב'