שיחות משנים שונות:
שיחה א', 6 דקות (MP3, 2MB).
שיחה ב', שבט תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).
שיחה ג', תמוז תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 18 דקות (וידאו).
שיחה ד' - מי ינצח בסוף - ימין או שמאל?, שבט תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 20 דקות (וידאו).
שיחה ה' - מי ישלוט במדינה בעוד מספר שנים?, תמוז תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 14 דקות (וידאו).
שיחה ו' - דברי הרב ברב-שיח באוניברסיטת בר-אילן, כ"ט באדר ב' תשע"ד (שני קטעי וידאו: 10 דקות ו-6 דקות).
שיחה ז' - דיון בין הרב אורי שרקי ליותם זמרי, טבת תשע"ו, 81 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 29MB).