הרב אורי שרקי

מסכת קידושין, דף ב', עמוד א'


מרחשוון תשע"ההקלטת וידאו