הרב אורי שרקי

הספר "תפארת ישראל" למהר"ל מפראג על הלשון הארמית


כסלו תשע"ההקלטת וידאו