הסבר מילים בעברית על פי הארמית

י"ז וי"ח באלול תשס"ו

שאלה 1:

בשיעוריך, ברצונך להסביר מילה בעברית, פעמים רבות אתה פונה אל השפה הארמית כדי להסביר את המילה. מדוע?

תשובה 1:

כי הארמית היא השפה של התת-מודע העברי שהרי אבות האומה יצאו מתוך המעבר דרך התרבות הארמית.

שאלה 2:

צר לי אך לא הבנתי את התשובה. מהו המעבר דרך התרבות הארמית דרכה יצאו אבותינו? מהי הכוונה בביטוי תת-מודע בהקשר זה?

תשובה 2:

הזהות העברית היתה קיימת הרבה לפני האבות, אצל בני עבר. אלה היו אומה בעלת שאיפה לתיקון העולם. הם ישבו בארץ כנען שמשום כך נקראה ארץ העברים (ברא' מ,טו). אך לאחר שגלו, חלקם התיישב בארם נהרים והיה פיתוי להתבולל מטעמים קוסמופוליטיים בארמיות. על כן נקרא אז אברהם בשם אברם כלו' אב לארם. הקריאה "לך לך" מהווה שיחרור של העבריות מתוך הארמיות דרך יצירת עם ישראל.