הרב אורי שרקי

בא - הספר "משך חכמה" על הפרשה


שבט תשע"ה


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)