שבע ברכות

י"ז באלול תשס"ו

שאלה:

שתי שאלות קצרות בדברים התלויים במנהג.

א. על מי מסתמכים המברכים ברכת הגפן בתחילת שבע הברכות בכל ימי המשתה? 

ב. האם יש לברך שבע ברכות בסעודה שלישית כשאין פנים חדשות כמ"ש מרן או שהמנהג בהפך?

תשובה:

א. תוס' פסחים קב,ב ד"ה שאין. ב. לברך. לא ידוע לי על מנהג סותר.