הרב אורי שרקי

מתן תורה - אמיתות האמונה בהתגלות בסיני


שבט תשע"ה


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)