הרב אורי שרקי

תזריע - שלבי התדרדרות הצרעת


שבט תשע"ה


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)