הרב אורי שרקי

בא - מכות הארבה והחושך


אדר תשע"ה


הקלטת וידאו