הרב אורי שרקי

ויקרא

טכניון, סדרת תש"ס - תשס"אקבצי MP3:

שיעור 1, פרשת ויקרא, א'-א'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 2, פרשת ויקרא, א'-א'. 37 דקות. 13MB.
שיעור 3, פרשת צו, ח'-א'. 52 דקות. 19MB.
שיעור 4, פרשת שמיני, ט'-ו'. 38 דקות. 14MB.
שיעור 5, פרשת שמיני, י'-י"ב. 34 דקות. 12MB.
שיעור 6, פרשת תזריע, י"ב-א'. 31 דקות. 11MB.
שיעור 7, פרשת תזריע, י"ג-א'. 25 דקות. 9MB.
שיעור 8, פרשת אחרי מות, ט"ז-א'. 47 דקות. 17MB.
שיעור 9, פרשת אחרי מות, י"ז-א'. 48 דקות. 17MB.
שיעור 10, פרשת אחרי מות, י"ח-א'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 11, פרשת קדושים, י"ט-א'. 34 דקות. 12MB.
שיעור 12, פרשת קדושים, י"ט-א'. 38 דקות. 14MB.
שיעור 13, פרשת קדושים, י"ט-ה'. 47 דקות. 17MB.
שיעור 14, פרשת קדושים, י"ט-כ"ג. 25 דקות. 9MB.
שיעור 15, פרשת אמור, כ"א-א'. 34 דקות. 12MB.
שיעור 16, פרשת אמור, כ"ב-כ"ו. 25 דקות. 9MB.
שיעור 17, פרשת אמור, כ"ג-א'. 26 דקות. 9MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 18, פרשת אמור, כ"ג-ה'. 37 דקות. 13MB.
שיעור 19, פרשת אמור, כ"ג-ה'. 36 דקות. 13MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 20, פרשת אמור, כ"ג-ל"ג. 38 דקות. 14MB.
שיעור 21, פרשת אמור, כ"ג-מ"ד. 22 דקות. 8MB.
שיעור 22, פרשת בהר, כ"ה-א'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 23, פרשת בהר, כ"ה-א'. 30 דקות. 11MB.
שיעור 24, פרשת בהר, כ"ה-ח'. 33 דקות. 12MB.
שיעור 25, פרשת בהר, כ"ה-ל"ג. 30 דקות. 11MB.
שיעור 26, פרשת בחוקתי, כ"ו-ג'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 27, פרשת בחוקתי, כ"ו-י"ד. 45 דקות. 15MB. איכות הקלטה גרועה בתחילת השיעור.
שיעור 28, פרשת בחוקתי, כ"ז-א'. 41 דקות. 16MB.