הרב אורי שרקי

ויקרא - קרבן מנחה, הנפש והנצחיות


ניסן תשע"ההקלטת וידאו