הרב אורי שרקי

צו - היום השמיני של הבריאה


ניסן תשע"ה


הקלטת וידאו