שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - על ההגדה של פסח, י"א בניסן תשנ"ד, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב' - השביעי של פסח, שירת הים, שמחה על מפלת אויבים, י"ח בניסן תשנ"ד, ערוץ-7, 4 דקות (MP3, 1MB).
שיעור ג', ניסן תשנ"ה, ערוץ-7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ד' - ארבעת הבנים: הבן החכם, ניסן תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור ה' - דרשה קצרה על יציאת מצרים ואורך השעבוד, תש"ס, טכניון, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ו' - מכירת חמץ, י"א בניסן תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).
שיעור ז' - דברי הרב בתירגול הקרבת קורבן פסח, י' בניסן תשע"ו, י-ם, 2 דקות (וידאו).
שיעור ח' - ברכת הרב לפסח תשע"ו, י"ב בניסן תשע"ו, בית הרב, 1 דק' (וידאו).
שיעור ט' - ארבעת הבנים, ניסן תשע"ט, ראיון עם הרב ב"רדיו חברתי", 10 דקות (MP3, 4MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)