שיעורים נפרדים:
שיעור א' - מצורעים של היום, כ"ז בניסן תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - האופטימיות והשמחה בלידת ילדים, ניסן תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור ג' - התקרבות אל ה' מתוך מצבי שפל, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).