הכהנים הלויים

כ"ד באלול תשס"ו

שאלה:

מהם "הכהנים הלויים"?! מה היה תפקידם בהשוואה ללויים או לכהנים?!

תשובה:

הכהנים הלויים הם כהנים. כי כל הכהנים משבט לוי הם. אבל כשהם ממלאים תפקיד הקשור למידת הדין נקראים גם "הלויים", ובמידת החסד נקראים "כהנים" סתם.