איך להסביר נושאים קשים, עקידת יצחק

כ"ד באלול תשס"ו

שאלה:

לחילוני קל להסביר נושאים בהם אנו מופיעים כ"בנים אתם לד' אלוהיכם"-אהבת ד' אותנו וכו'. ישנם נושאים בתורה בהם אנו מופיעים כעבדים כמו העקידה המסמלת את הביטול המוחלט של האדם כלפי ד', ועניין זה קשה ואף דוחה את החילני המשכיל. כיצד לדעת הרב יש לשלב נושאים מסוג זה שעולים בתהליך הלימוד עם חילונים, והאם עדיף לדחותם?

תשובה:

לדעתי אסור להסתיר כל נושא שהו. אבל יש להציג אותו במסגרתו הכוללת. למשל, בענין העקידה יש להציג את המתח בין ההשתוקקות המיסטית להיות קרב לפני ה', המגובה גם בתביעה המוסרית של מדת הדין לשלם את מחיר הקיום על ידי השבת החיים למי שנתנם, לבין רצון הבורא להעניק את החיים והמצווה "אל תשלח ידך". כך שערך החיים איננו מפני השאיפה ההומניסטית לראות את החיים כערך עליון, ניסוח המסתיר את האגואיזם הבסיסי של התרבות המערבית, כי אם משום שהבורא נתנם.