הרב אורי שרקי

הרצי"ה קוק על ירושלים - מתוך "נתיבות ישראל"

כ"ו באייר תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושליםהקלטת וידאו