שיעורים נפרדים:
שיחה א' - פרנסה, סיון תשע"ה, 9 דקות (אודיו).
שיחה ב' - היחס הנכון לכסף ועושר, תשרי תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)