הרב אורי שרקי

הספר "דרך ה'" לרמח"ל - טכניון, סדרת תשס"ג - תשס"וקבצי MP3:


שיעור 1, הקדמה. 31 דקות. 11MB.
שיעור 2, חלק א', פרק א', פסקה א'. 31 דקות. 11MB.
שיעור 3, חלק א', פרק א', פסקה א'. 31 דקות. 11MB.
שיעור 4, חלק א', פרק א', פסקה א'. 30 דקות. 11MB.
שיעור 5, חלק א', פרק א', פסקה ב'. 35 דקות. 13MB.
שיעור 6, חלק א', פרק א', פסקה ב'. 17 דקות. 6MB.
שיעור 7, חלק א', פרק א', פסקה ה'. 29 דקות. 10MB.
שיעור 8, חלק א', פרק ב', פסקה א'. 13 דקות. 5MB.
שיעור 9, חלק א', פרק ב', פסקה א'. 29 דקות. 11MB.
שיעור 10, חלק א', פרק ב', פסקה א'. 34 דקות. 12MB.
שיעור 11, חלק א', פרק ב', פסקה ג'. 22 דקות. 5MB.
שיעור 12, חלק א', פרק ב', פסקה ג'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 13, חלק א', פרק ג', פסקה א'. 30 דקות. 11MB.
שיעור 14, חלק א', פרק ג', פסקה ד'. 24 דקות. 9MB.
שיעור 15, חלק א', פרק ג', פסקה ח'. 31 דקות. 11MB.
שיעור 16, חלק א', פרק ג', פסקה ח'. 36 דקות. 13MB.
שיעור 17, חלק א', פרק ג', פסקה י"ב. 22 דקות. 8MB.
שיעור 18, חלק א', פרק ג', פסקה י"ג. 28 דקות. 10MB.
שיעור 19, חלק א', פרק ד', פסקה ג'. 12 דקות. 5MB.
שיעור 20, חלק א', פרק ד', פסקה ו'. 21 דקות. 8MB.
שיעור 21, חלק א', פרק ד', פסקה ח'. 25 דקות. 4MB. י"ט באלול תשס"ג.
שיעור 22, חלק א', פרק ד', פסקה ט'. 18 דקות. 7MB. כ"ו באלול תשס"ג.
שיעור 23, חלק א', פרק ד', פסקה ט'. 24 דקות. 9MB.
שיעור 24, חלק א', פרק ד', פסקה י'. 11 דקות. 4MB. כ"ה בתשרי תשס"ד.
שיעור 25, חלק א', פרק ה', פסקה א'. 28 דקות. 10MB. ב' במרחשוון תשס"ד.
שיעור 26, חלק א', פרק ה', פסקה א'. 26 דקות. 9MB. ט' במרחשוון תשס"ד.
שיעור 27, חלק א', פרק ה', פסקה א'. 33 דקות. 12MB. ט"ז במרחשוון תשס"ד.
שיעור 28, חלק א', פרק ה', פסקה ב'. 32 דקות. 11MB. כ"ג במרחשוון תשס"ד.
שיעור 29, חלק א', פרק ה', פסקה ג'. 26 דקות. 9MB. ל' במרחשוון תשס"ד.
שיעור 30, חלק א', פרק ה', פסקה ה'. 27 דקות. 10MB. י"ד בכסלו תשס"ד.
שיעור 31, חלק א', פרק ה', פסקה ז'. 30 דקות. 11MB. ה' בטבת תשס"ד.
שיעור 32, חלק א', פרק ה', פסקה ח'. 24 דקות. 9MB. י"ב בטבת תשס"ד.
שיעור 33, חלק ב', פרק א', פסקה א'. 24 דקות. 9MB. י"ט בטבת תשס"ד.
שיעור 34, חלק ב', פרק א', פסקה א'. 22 דקות. 8MB. כ"ו בטבת תשס"ד.
שיעור 35, חלק ב', פרק ב', פסקה א'. 17 דקות. 6MB. ד' בשבט תשס"ד.
שיעור 36, חלק ב', פרק ב', פסקה ב'. 13 דקות. 5MB. י"א בשבט תשס"ד.
שיעור 37, חלק ב', פרק ב', פסקה ד'. 25 דקות. 9MB. כ"ג באדר א' תשס"ד. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 38, חלק ב', פרק ב', פסקה ד'. 10 דקות. 4MB.
שיעור 39, חלק ב', פרק ב', פסקה ד'. 25 דקות. 9MB.
שיעור 40, חלק ב', פרק ב', פסקה ו'. 21 דקות. 7MB. א' בניסן תשס"ד.
שיעור 41, חלק ב', פרק ב', פסקה ח'. 8 דקות. 3MB. ח' בניסן תשס"ד.
שיעור 42, חלק ב', פרק ג', פסקה א'. 41 דקות. 15MB. כ"ב בניסן תשס"ד.
שיעור 43, חלק ב', פרק ג', פסקה ד'. 24 דקות. 9MB. כ"ט בניסן תשס"ד.
שיעור 44, חלק ב', פרק ג', פסקה ה'. 23 דקות. 8MB. י"ג באייר תשס"ד.
שיעור 45, חלק ב', פרק ג', פסקה ח'. 47 דקות. 17MB. י"ב בסיון תשס"ד.
שיעור 46, חלק ב', פרק ג', פסקה ח'. 12 דקות. 4MB. י"ט בסיון תשס"ד.
שיעור 47, חלק ב', פרק ג', פסקה ט'. 30 דקות. 11MB. כ"ו בסיון תשס"ד.
שיעור 48, חלק ב', פרק ג', פסקה י'. 29 דקות. 10MB. ג' בתמוז תשס"ד.
שיעור 49, חלק ב', פרק ג', פסקה י"א. 9 דקות. 3MB. י' בתמוז תשס"ד.
שיעור 50, חלק ב', פרק ד', פסקה א'. 5 דקות. 2MB. י"ז בתמוז תשס"ד.
שיעור 51, חלק ב', פרק ד', פסקה ב'. 18 דקות. 6MB. כ"ד בתמוז תשס"ד.
שיעור 52, חלק ב', פרק ד', פסקה ג'. 12 דקות. 4MB. כ"ז באלול תשס"ד.
שיעור 53, חלק ב', פרק ד', פסקה ג'. 23 דקות. 8MB. ד' במרחשוון תשס"ה.
שיעור 54, חלק ב', פרק ד', פסקה ה'. 25 דקות. 9MB. י"א במרחשוון תשס"ה.
שיעור 55, חלק ב', פרק ד', פסקה ה'. 27 דקות. 10MB. י"ח במרחשוון תשס"ה.
שיעור 56, חלק ב', פרק ד', פסקה ו'. 35 דקות. 12MB. כ"ה במרחשוון תשס"ה.
שיעור 57, חלק ב', פרק ד', פסקה ו'. 35 דקות. 13MB. ג' בכסלו תשס"ה.
שיעור 58, חלק ב', פרק ד', פסקה ט'. 7 דקות. 3MB. י' בכסלו תשס"ה.
שיעור 59, חלק ב', פרק ה', פסקה א'. 41 דקות. 15MB. י"ז בכסלו תשס"ה.
שיעור 60, חלק ב', פרק ה', פסקה ו'. 24 דקות. 6MB. ט"ז בטבת תשס"ה.
שיעור 61, חלק ב', פרק ו', פסקה א'. 33 דקות. 8MB. כ"ג בטבת תשס"ה.
שיעור 62, חלק ב', פרק ו', פסקה א'. 24 דקות. 9MB. א' בשבט תשס"ה.
שיעור 63, חלק ב', פרק ו', פסקה ב'. 20 דקות. 7MB. ח' בשבט תשס"ה.
שיעור 64, חלק ב', פרק ו', פסקה ג'. 17 דקות. 6MB. כ"ב בשבט תשס"ה.
שיעור 65, חלק ב', פרק ז', פסקה א'. 17 דקות. 6MB. כ"ט בשבט תשס"ה.
שיעור 66, חלק ב', פרק ח', פסקה א'. 23 דקות. 8MB. כ"ז באדר א' תשס"ה.
שיעור 67, חלק ב', פרק ח', פסקה ב'. 26 דקות. 9MB. ד' באדר ב' תשס"ה.
שיעור 68, חלק ב', פרק ח', פסקה ד'. 19 דקות. 7MB. י"א באדר ב' תשס"ה.
שיעור 69, חלק ג', פרק א', פסקה א'. 15 דקות. 5MB. י"ח באדר ב' תשס"ה.
שיעור 70, חלק ג', פרק א', פסקה א'. 22 דקות. 8MB. כ"ה באדר ב' תשס"ה.
שיעור 71, חלק ג', פרק א', פסקה ג'. 22 דקות. 8MB. ג' בניסן תשס"ה.
שיעור 72, חלק ג', פרק א', פסקה ו'. 39 דקות. 14MB. כ"ד בניסן תשס"ה.
שיעור 73, חלק ג', פרק א', פסקה ו'. 43 דקות. 10MB. א' באייר תשס"ה.
שיעור 74, חלק ג', פרק א', פסקה ו'. 34 דקות. 12MB. ט"ו באייר תשס"ה.
שיעור 75, חלק ג', פרק ב', פסקה א'. 34 דקות. 8MB. כ"ב באייר תשס"ה.
שיעור 76, חלק ג', פרק ב', פסקה ו'. 40 דקות. 14MB. כ"ט באייר תשס"ה.
שיעור 77, חלק ג', פרק ב', פסקה ח'. 22 דקות. 8MB. ז' בסיון תשס"ה.
שיעור 78, חלק ג', פרק ב', פסקה ט'. 21 דקות. 7MB. י"ד בסיון תשס"ה.
שיעור 79, חלק ג', פרק ג', פסקה א'. 24 דקות. 9MB. כ"א בסיון תשס"ה.
שיעור 80, חלק ג', פרק ג', פסקה ד'. 29 דקות. 10MB. כ"ח בסיון תשס"ה.
שיעור 81, חלק ג', פרק ד', פסקה א'. 35 דקות. 12MB. ה' בתמוז תשס"ה.
שיעור 82, חלק ג', פרק ד', פסקה ד'. 26 דקות. 9MB. כ"ט בתשרי תשס"ו.
שיעור 83, חלק ג', פרק ד', פסקה ה'. 40 דקות. 14MB. ו' במרחשוון תשס"ו.
שיעור 84, חלק ג', פרק ד', פסקה ז'. 15 דקות. 5MB. י"ג במרחשוון תשס"ו.
שיעור 85, חלק ג', פרק ד', פסקה ח'. 30 דקות. 11MB. כ' במרחשוון תשס"ו.
שיעור 86, חלק ג', פרק ד', פסקה י'. 19 דקות. 7MB. כ"ז במרחשוון תשס"ו.
שיעור 87, חלק ג', פרק ד', פסקה י"א. 22 דקות. 8MB. ה' בכסלו תשס"ו.
שיעור 88, חלק ג', פרק ה', פסקה א'. 24 דקות. 9MB. י"ט בכסלו תשס"ו.
שיעור 89, חלק ג', פרק ה', פסקה ד'. 24 דקות. 9MB. י"ז בטבת תשס"ו.
שיעור 90, חלק ג', פרק ה', פסקה ד'. 21 דקות. 7MB. כ"ד בטבת תשס"ו.
שיעור 91, חלק ד', פרק א', פסקה א'. 20 דקות. 7MB. ב' בשבט תשס"ו.
שיעור 92, חלק ד', פרק ב', פסקה א'. 16 דקות. 6MB. ז' באדר תשס"ו.
שיעור 93, חלק ד', פרק ב', פסקה ג'. 50 דקות. 18MB. ו' בניסן תשס"ו.
שיעור 94, חלק ד', פרק ב', פסקה ו'. 28 דקות. 10MB. כ"ז בניסן תשס"ו.
שיעור 95, חלק ד', פרק ג', פסקה א'. 31 דקות. 11MB. י"א באייר תשס"ו.
שיעור 96, חלק ד', פרק ד', פסקה א'. 36 דקות. 13MB. י"ח באייר תשס"ו.
שיעור 97, חלק ד', פרק ד', פסקה א'. 29 דקות. 10MB. כ"ה באייר תשס"ו.
שיעור 98, חלק ד', פרק ד', פסקה א'. 32 דקות. 8MB. ג' בסיון תשס"ו.
שיעור 99, חלק ד', פרק ד', פסקה א'. 19 דקות. 7MB. י' בסיון תשס"ו.
שיעור 100, חלק ד', פרק ד', פסקה ב'. 26 דקות. 9MB. י"ז בסיון תשס"ו.
שיעור 101, חלק ד', פרק ד', פסקה ג'. 28 דקות. 10MB. כ"ד בסיון תשס"ו.
שיעור 102, חלק ד', פרק ד', פסקה ה'. 29 דקות. 10MB. א' בתמוז תשס"ו.
שיעור 103, חלק ד', פרק ד', פסקה ז'. 31 דקות. 7MB. ח' בתמוז תשס"ו.
שיעור 104, חלק ד', פרק ד', פסקה י'. 21 דקות. 8MB. ט"ו בתמוז תשס"ו.
שיעור 105, חלק ד', פרק ה', פסקה א'. 30 דקות. 11 MB. כ"ז באב תשס"ו. שיעור בבית הרב.