הרב אורי שרקי

פינחס - בנות צלפחד, שמות גלותיים ושמות של התחדשות

סיון תשע"ההקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)