הרב אורי שרקי

ואתחנן-עקב - עם קדוש

תמוז תשע"ההקלטת וידאו