הרב אורי שרקי

עקב - כניסה והתמדה של עם ישראל בארץ, חטא העגל

תמוז תשע"ההקלטת וידאו