הרב אורי שרקי

עקב - הפרשה השניה של קריאת שמע

תמוז תשע"ההקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)