הרב אורי שרקי

עקב - הפרשה השניה של קריאת שמע

תמוז תשע"ההקלטת וידאו