הרב אורי שרקי

ראה - כוח הנבואה, עיר הנדחת

תמוז תשע"ההקלטת וידאו