הרב אורי שרקי

שמיטת כספים

תמוז תשע"ההקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)