אחדות ירושלים ואחדות העם

ח' בתמוז תשע"ה

שאלה:

בשיעור הרב הסביר שכשהעם חלוק גם ירושלים חלוקה. אבל איך הרב מסביר את כל השנים של בית מקדש הראשון שהעם היה מחולק 10 שבטים ושני שבטים וירושלים היה מאוחדת?


תשובה:

זו היתה התפלגות עפ"י הוראת הנביא אחיה השילוני ולכן מותרת.