הרב אורי שרקי

שופטים - סנהדרין ומלך

אב תשע"ההקלטת וידאו