הרב אורי שרקי

כי תצא - סיפורי התורה וטעמי המצוות

אב תשע"ה



הקלטת וידאו