הרב אורי שרקי

פרשת זכור - עמלק מופיע בדרך

אב תשע"ההקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)