הרב אורי שרקי

וילך - דרך מי הועברה התורה?

אב תשע"ההקלטת וידאו