הרב אורי שרקי

יהושע - חשיבות העמידה בדיבור (פרק ט')

אב תשע"ההקלטת וידאו