גירוש ספרד, השואה ושכיחת ירושלים

כ"ד באב תשע"ה

שאלה:

במאמרו על גירוש ספרד כתב הרב כי אותה סיבה שהביאה לגירוש ספרד היא הסיבה לשואה (שכיחת ירושלים והשתקעות בגולה).

לעומת זאת בשיעור שהעביר הרב על השואה הוא דחה את הטענה הזאת שהסיבה לשואה היא מאיסה בארץ חמדה אלא אירוע מובנה בהיסתוריה.


תשובה:

יש להבדיל בין סיבה במובן של עונש, שאת זה דחיתי, לבין מצב עובדתי שבו נחשפים לסכנה, כגון בהשתקעות בגולה.