הרב אורי שרקי

מלחמה - דברי הרב בטקס סיום מחזור של מכין קרית משה

אב תשע"ההקלטת וידאו