הרב אורי שרקי

יהושע - כיבוש הארץ הוא עיסוק בתורה (פרק א')

אלול תשע"ההקלטת וידאו