הרב אורי שרקי

סוכות - הקדושה שבטבע והקדושה שמעל הטבע

אלול תשע"ההקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)