הרב אורי שרקי

ראש השנה - תקיעה ותרועה

אלול תשע"ה



הקלטת וידאו





כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)