הרב אורי שרקי

ראש השנה - תקיעה ותרועה

אלול תשע"ההקלטת וידאו