סדר חניית בנ"י במדבר

ד' בתשרי תשס"ז

שאלה:

אני מורה בכיתה ד'. אנו לומדות את חומש "במדבר". למדנו, על פי רש"י, כי סדר חניית בנ"י היה על פי הסדר שציווה יעקב את בניו לשאת את מיטתו. ילדה נבונה שאלה אותי: אם כך מה היה מקומו של  לוי בנשיאת המיטה, שכן הוא חונה סביב אוהל מועד, בינו ובין יתר העם? שאלה אולי לא כל כך עקרונית, אבל דרכה לימדתי אותה כי המורה בודאי שאינה יודעת הכל וכי היא יכולה להפנות את שאלותיה אל רבותיה (ואף היא יכולה לעשות כן). אם כך זה מה שאני עושה...

תשובה:

נראה לי שיוסף עמד במקום שבו עתיד היה אפרים לעמוד, ולפי זה לוי במקום של מנשה.