קושי בהבנת עקדת יצחק, ברית מילה

ד' בתשרי תשס"ז

שאלה:

1. נושא עקדת יצחק לא גורם לי התרגשות גדולה אלא זעזוע עמוק. זוהי נראית לי "פקודה בלתי חוקית בעליל". האם ישנה לגיטימיות לפגוע באחר על מנת להוכיח נאמנות? התבטלות מוחלטת? הקרבה? אני בטוחה כי אין באפשרות הרב לענות לי על כך באימייל ולכן הייתי רוצה שתפנה אותי למקורות מסוימים או אולי יש לרב קלטת העוסקת בנושא (אני מעריכה מאוד את הסתכלות הרב על נושאים שונים...)

2. לצערי הרב גם עניין ברית המילה קשה לי באותה המידה. הציווי לפגוע כך בבשר החי נראה לי לא פחות קשה ממה ששומעים שעושים בשבטים אפריקאים (פרימיטיבים) לבנות... אני מקוה שאין חוצפה בשאלותי... הכל על מנת יותר להתחבר ולהניח את דעתי...  

תשובה:

העקידה, בקלטת שלי על הקורבנות. ברית מילה במהר"ל תפארת ישראל באחד הפרקים הראשונים, על הויכוח בין טורנוסרופוס עם רבי עקיבא. אגרות ראיה אגרת מד.