להוריד את השיעור להאזנה. בית הכנסת "בית יהודה", מרחשוון תשע"ו, 32 דקות (MP3,12MB).