הרב אורי שרקי

תרופה לפיגועים

א' במרחשוון תשע"ו

מתוך השיעור על הספר "אורות התורה" לראי"ה קוק.הבהרת דברי הרב בראיון ברדיו "קול חי". ט' במרחשוון תשע"ו, 11 דקות (MP3, 5MB).

הבהרה נוספת מהרב:
"אני מבקש להבהיר חד משמעית שלא אמרתי ואינני סובר שלימוד ותפילה הם חסרי ערך, חלילה. כל מה שאמרתי הוא שלחשוב שבלימוד ותפילה בלבד יצאנו ידי חובתנו, הוא טעות. יש להתחזק גם בהשבת הגבורה המעשית מול אויבנו, כפי שהורתה התורה מאז ומתמיד.
אורי שרקי"

הקלטת וידאו